SPOZ

MISSIE

SPOZ is een netwerk dat bestaat uit eerstelijns paramedici, werkzaam binnen de gemeente Geldrop, die nauw betrokken zijn bij en kennis hebben van de zorg rondom de oncologisch patiënt. Het netwerk streeft ernaar kwalitatief hoogstaande zorg te leveren aan de oncologische patiënt die kanker heeft of genezen is van kanker; hierbij worden, indien gewenst, ook zijn/haar naasten betrokken. Hiervoor is een goede samenwerking binnen de eerstelijns gezondheidszorg nodig. SPOZ staat garant voor goede contacten en beleidsmatige afspraken binnen het netwerk  en  met overige zorgverleners rondom de oncologische patiënt.

VISIE

SPOZ wil de oncologische patiënt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een persoonlijke benadering geven bij de begeleiding gedurende of na de behandeling van kanker. De zorgverleners binnen het netwerk zullen zich hiervoor steeds bijscholen en waar nodig elkaar consulteren, zodat er binnen de eerste lijn meer geprotocolleerd wordt gewerkt en van elkaars kennis en kunde kan worden geleerd. De oncologische patiënt en zijn/haar naasten krijgen hierdoor – beter op elkaar afgestemde zorg, waarbij de zorgverleners interprofessioneel met elkaar samenwerken. Tevens is er hierdoor aandacht voor het vroegtijdig onderkennen van mogelijke gezondheidsproblemen op het gebied van de collega paramedicus. Lees HIER meer over SPOZ.

Waar kan ik terecht?

ONCOLOGIEFYSIOTHERAPEUT (Marjoke van Haastrecht)
ERGOTHERAPEUT (Nicky Kerkhof)
DIËTIST (Caroline Troost en Marina van Boven)
PSYCHOLOOG (Loes Timmermans-Willart)

terug naar boven