oedeemtherapie (manuele lymfdrainage)

Oedeemtherapie kent verschillende behandel methodes. Naast de massagetechnieken (manuele lymfdrainage) kan er door middel van oefeningen, taping en bandage effectief worden gewerkt aan vermindering van vochtophoping.

Binnen de reguliere fysiotherapie is manuele lymfdrainage een nog vrij onbekende therapievorm. De therapeutische toepassing bestrijkt een breed spectrum van ziektebeelden, waaronder oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.

Wat is lymfdrainage?

Manuele lymfdrainage is een fysiotherapeutische behandelmethode die d.m.v. specifieke massagetechnieken en handgrepen het lymfsysteem stimuleert. Eventueel ondersteund door oefentherapie, compressiezwachtelen en lymftaping.

De behandeling is primair gericht op verbetering van de afvoer van vocht + afvalstoffen (lymfe) naar en in de lymfvaten. De afvoer van lymfe naar de bloedvaten wordt eveneens gestimuleerd. Door richting te geven aan de lymfstroom kan het lichaam ook nieuwe omleidingen vormen. Dit alles leidt tot een meer evenwichtige, algemene waterhuishouding, waardoor het herstel van de stofwisseling op celniveau wordt bevorderd.

Wat zijn lymfe en lymfklieren?

Lymfe is een kleurloos tot geelachtige lichaamsvloeistof, die een belangrijke functie heeft bij het bestrijden van ziektekiemen en bij afweerreacties van het lichaam. Via het lymfvatenstelsel wordt de lymfe naar het bloedvatenstelsel afgevoerd.

Lymfklieren zijn kleine orgaantjes (knopen) in het lymfvatenstelsel en dienen o.a. als filter om passerende lymfe te ontdoen van schadelijke stoffen zoals bacteriën en afvalproducten die bij ontstekingen vrijkomen. Tevens produceren deze klieren lymfecellen en eiwitten die antistoffen vormen.

Wat is het effect van lymfdrainage?

De therapeutische behandeling zorgt voor:

 • functieherstel en -verbetering van de lymfafvoer
 • verbeterde immunologische reacties
 • normaliserende invloed bij een verhoogde activiteit van het zenuwstelsel

Indicatiegebieden:

Manuele lymfdrainage is toepasbaar bij o.a.:

 • lymfoedeem
 • posttraumatisch en postoperatief oedeem (bv. na borstamputatie)
 • reumatische aandoeningen
 • darmstoornissen
 • circulatiestoornissen
 • chronische sinusitis
 • dermatologische problemen (bv. eczeem)
 • migraine

Manuele lymfdrainage volgens Vodder

In de jaren dertig ontwikkelde de Deense fysiotherapeut/bioloog dr. Emil Vodder de manuele lymfdrainage. In eerste instantie was de methode empirisch (vooral steunend op ondervinding en/of waarneming), later werden zijn bevindingen wetenschappelijk ondersteund.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze twee oedeemtherapeutes:

Marjoke van Haastrecht – van Griethuysen

Saskia Dewamme – Frantzen

terug naar boven