manuele therapie

Manuele therapie is een specifieke behandelwijze gericht op het herstellen van functiestoornissen in de gewrichten van ledematen en wervelkolom. Met behulp van manipulatie- en mobilisatietechnieken helpt de manuele therapie het bewegingsapparaat te optimaliseren.

Voor welke klachten?
Gewrichtsstoornissen kunnen leiden tot bewegingsbeperking en/of pijn.

Directe klachten

  • rugklachten
  • nekklachten
  • kaakklachten rib- en/of borstpijn
  • lokale gewrichtspijn

Indirecte klachten

  • uitstraling in armen of benen
  • oorsuizingen
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • visusstoornissen

Manueel therapeutisch onderzoek

Alvorens de therapeut tot behandeling over kan gaan zal hij een diagnose moeten stellen. Een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek vormen hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Indien gewenst kan een aanvullend onderzoek (röntgen, CT, MRI, laboratorium) met de verwijzend huisarts/specialist worden besproken. Voor een doeltreffende behandeling is inzicht in de klacht van essentieel belang. Indien na onderzoek blijkt dat behandeling zinvol is, wordt een behandelplan opgesteld.

Manueel therapeutische behandeling

Een manueel therapeut beschikt over specialistische kennis en effectieve behandelmethodes gericht op het opheffen van stoornissen in gewrichten. Het toepassen van specifieke handgrepen en impulstechnieken kan “knappende” en/of “krakende” geluiden veroorzaken.

Manuele therapie binnen de fysiotherapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die zich verder bekwaamd heeft in de manuele therapie. Behandeling geschiedt na verwijzing van huisarts of specialist. Voor een groot aantal klachten kunt u echter ook zonder verwijzing bij ons terecht. Voordat wij eventueel tot behandeling overgaan, zal een intakegesprek plaatsvinden waarin bekeken wordt of u al dan niet voor behandeling in aanmerking komt.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

P.C.W. Huffmeijer (Fysiotherapeut – Manueel therapeut – Sportfysiotherapeut)

Aangesloten bij:

– Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

– Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)

terug naar boven