vergoedingen voor fysiotherapie in 2018

Véél mensen worstelen met de vraag:
‘VALT FYSIOTHERAPIE NOU WÉL OF NIET ONDER HET EIGEN RISICO?’

De meeste mensen hebben boven op de verplichte basisverzekering een aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten. Hiermee is fysiotherapie in de meeste gevallen gewoon verzekerd.

BEHANDELINGEN DIE UIT DE AANVULLENDE VERZEKERING BETAALD WORDEN, VALLEN NIET ONDER HET EIGEN RISICO!

Indien u met een CHRONISCHE indicatie wordt behandeld, worden deze behandelingen vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed, mits uw eigen risico reeds is voldaan.

In 2017/18 geldt voor de vergoedingen uit de basisverzekering een verplicht eigen risico van € 385,00, met uitzondering van huisartszorg, verloskundige en kraamzorg, sommige nationale bevolkingsonderzoeken en inentingen, hulpmiddelen in bruikleen, ketenzorg en wijkverpleging. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt het eigen risico niet.

terug naar boven