15 jaar fysiohuffmeijer!

fysiotherapie Huffmeijer 15 jaar!

v.l.n.r. Saskia Dewamme, Peter Huffmeijer, Marjoke van Haastrecht en Stacey Toonders

Tijd voor een bescheiden feestje

Het was 2002 toen de voormalige ‘ELECTRISCHE BROODFABRIEK’ aan de Laarstraat in Geldrop werd omgebouwd tot een moderne fysiotherapie praktijk. Op 1 januari 2003 kon het gebouw in gebruik worden genomen. De praktijk telt drie ruime behandelkamers en een oefenzaal. De combinatie van een modern interieur in een oud gebouw geeft een bijzondere sfeer. Ook zorgt de kleinschaligheid van de praktijk voor rust en meer persoonlijke aandacht wat aansluit bij de instelling van fysiotherapie Huffmeijer nml. dat ‘de mens achter de patiënt’ centraal staat.

We bestaan dit jaar 15 jaar en dat willen we niet onopvallend voorbij laten gaan. Goede zorg leveren is altijd ons uitgangspunt geweest en dat is ook altijd zo gebleven”, vertelt Peter Huffmeijer.Samen met Marjoke van Haastrecht, Saskia Dewamme en Stacey Toonders hebben we besloten om even stil te staan bij ons jubileum. Behalve het praktijk-jubileum werken de meeste collega’s inmiddels ook vijftien jaar samen. Langer zelfs, mijn samenwerking met Marjoke begon in 1995 en met Saskia in 1999. Stacey heeft zich in 2017 bij ons team gevoegd, ze is een prettige collega en mag zeker mee toosten!”

Het team heeft zich in de afgelopen vijftien jaar verder gespecialiseerd en biedt behalve fysiotherapie ook manuele therapie, oedeemtherapie, manuele lymfdrainage, oncologiefysiotherapie, therapeutische fitness, deep oscillation en medical taping. In een tijd van opschalen en fuseren is de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor de patiënten behouden gebleven. Ook na vijftien jaar wordt er nog steeds waardevolle zorg geleverd in de kleine praktijk aan de Laarstraat.

Wie jarig is trakteert’ is een goede gewoonte die ook door fysiotherapie Huffmeijer in ere wordt gehouden.

We hebben over de invulling hiervan nagedacht en in plaats van een presentje aan onze zeer gewaardeerde patiënten unaniem gekozen voor een bijdrage aan ‘Stichting Leergeld’ Geldrop-Mierlo. Deze Stichting werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven om kinderen te helpen die financiële ondersteuning nodig hebben zodat ze (weer) mee kunnen doen. Meedoen in het kader van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Wilt u ook doneren? Dat kan door een bijdrage te leveren in de bus in onze praktijk. Wij zorgen er dan voor dat uw bijdrage bij ‘Stichting Leergeld’ terecht komt. Meer informatie hierover vindt u op: www.leergeld.nl.

Wij zijn onze patiënten dankbaar voor het vertrouwen dat ze de afgelopen jaren in ons hebben gehad en hopen dat dit ook in de toekomst zo mag zijn.”

Het team fysiotherapie Huffmeijer bestaat uit:

Peter Huffmeijer: fysiotherapeut, manueel therapeut, medical taping, therapeutische fitness
Marjoke van Haastrecht-van Griethuysen: fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut, manuele lymfdrainage, lymftaping, medical taping, deep oscillation, fascie technieken
Saskia Dewamme
Frantzen: fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, manuele lymfdrainage, lymftaping, medical taping, deep oscillation
Stacey Toonders:
fysiotherapeut, therapeutisch fitness, orthopedische geneeskunde i.o., medical taping

terug naar boven